Lågt Testosteron

Manlig hypogonadism är ett tillstånd där kroppen inte producerar tillräckligt med hormonet som spelar en nyckelroll i maskulin tillväxt och utveckling under puberteten (testosteron) eller tillräckligt med spermier eller båda.
Man kan födas med manlig hypogonadism, eller det kan utvecklas senare i livet, ofta från skada eller infektion. Effekterna - och vad du kan göra åt dem - beror på orsaken och vid vilken tidpunkt i ditt liv manlig hypogonadism förekommer.