Låga blodplattor

Låga blodplattor (Trombocytopeni) är ett tillstånd där man har ett lågt antal blodplättar. Blodplättar (trombocyter) är färglösa blodkroppar som hjälper blodpropp. Blodplättar slutar blöda genom att klumpa sig och bilda pluggar i blodkärlskador.
Trombocytopeni kan uppstå som ett resultat av en benmärgsstörning som leukemi eller ett immunsystemproblem. Eller det kan vara en bieffekt av att ta vissa mediciner. Det påverkar både barn och vuxna.