Influensa

IInfluensa är en virusinfektion som attackerar andningsorganen - näsan, halsen och lungorna. Influensa kallas ofta influensa, men det är inte detsamma som maginfluensavirus som orsakar diarré och kräkningar.
För de flesta människor går influensan på egen hand. Men ibland kan influensa och dess komplikationer vara dödliga.