Imovax Polio
250 :-

Imovax polio är ett vaccin som används för att förebygga infektioner orsakade av poliovirus. Vaccinet aktiverar kroppens immunförsvar att bilda skydd (antikroppar) mot polio.