IGRA-test
1200 :-

IGRA (tuberkulos-antigen, interferon gammasvar) används för att upptäcka latent tuberkulos.