Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom är en ärftlig sjukdom som orsakar progressiv nedbrytning (degeneration) av nervceller i hjärnan. Huntingtons sjukdom har en bred inverkan på en persons funktionella förmågor och leder vanligtvis till rörelse, tänkande (kognitiva) och psykiatriska störningar.
Huntingtons sjukdomssymtom kan utvecklas när som helst, men de uppträder ofta först när människor är i 30- eller 40-talen. Om tillståndet utvecklas före 20 års ålder, kallas det juvenil Huntingtons sjukdom. När Huntingtons utvecklas tidigt är symtomen något annorlunda och sjukdomen kan utvecklas snabbare.