Hjärtsvikt

Hjärtsvikt, ibland känd som CHF, uppstår när hjärtmuskel inte pumpar blod så bra som det borde. Vissa tillstånd, såsom smala artärer i hjärtat (kranskärlssjukdom) eller högt blodtryck, lämnar hjärtat gradvis för svagt eller styvt för att fylla och pumpa effektivt.