Hjärtinfarkt och akut koronarsyndrom

Akut hjärtinfarkt är det medicinska namnet på hjärtinfarkt. En hjärtinfarkt är ett livshotande tillstånd som uppstår när blodflödet till hjärtmuskeln plötsligt skärs av och orsakar vävnadsskador. Detta är vanligtvis resultatet av en blockering i en eller flera av kransartärerna. En blockering kan utvecklas på grund av ansamling av plack, ett ämne som oftast är tillverkat av fett, kolesterol och cellulära avfallsprodukter.