HIV infektion och AIDS

Förvärvat immunbristsyndrom (AIDS) är ett kroniskt, potentiellt livshotande tillstånd som orsakas av humant immunbristvirus (HIV). Genom att skada ditt immunförsvar stör HIV kroppens förmåga att bekämpa infektion och sjukdom. HIV är en sexuellt överförbar infektion (STI). Det kan också spridas genom kontakt med infekterat blod eller från mor till barn under graviditet, förlossning eller amning. Utan medicinering kan det ta flera år innan HIV försvagar ditt immunsystem så att du har AIDS.