Hemoglobinavvikelser

Hemoglobinopatierna är en grupp av störningar som överförs genom familjer (ärvda) i vilken det finns onormal produktion eller struktur av hemoglobinmolekylen. Sickle cell disease (SCD) är en sådan blodstörning orsakad av onormalt hemoglobin som skadar och deformerar röda blodkroppar.
De onormala röda blodkropparna bryts ner, orsakar anemi och hindrar blodkärlen, vilket leder till återkommande
episoder av svår smärta och ischemisk skada med flera organ.