Hematuri

Att se blod i urinen kan vara alarmerande.Blod i urinen (hematuri) kan indikera en allvarlig störning.
Blod som du kan se kallas grov hematuri. Urinblod som endast syns i ett mikroskop (mikroskopisk hematuri) finns när man testar din urin. Hur som helst är det viktigt att bestämma orsaken till blödningen.

599 :-