Hashimoto tyreoidit

Hashimotos sjukdom är ett tillstånd där ditt immunförsvar attackerar din sköldkörtel, en liten körtel vid halsen under Adams äpple. Sköldkörteln är en del av ditt endokrina system, som producerar hormoner som samordnar många av kroppens funktioner.