Guillain-Barre syndrom

Guillain-Barre syndrom är en sjukdom där kroppens immunsystem attackerar egna nerver. Svaghet och stickningar i extremiteterna är vanligtvis de första symptomen.
Dessa känslor kan snabbt spridas och så småningom förlamar hela kroppen. I sin allvarligaste form är Guillain-Barre syndrom en medicinsk nödsituation.