Grundvaccin

Difteri

 • Sjukdomen smittar enbart mellan människor, genom kontakt med saliv
 • Vaccin erbjuds alla barn vid följande tidpunkter:
  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år
  • Årskurs 8-9
 • Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år
finns i

Kikhosta

 • En väldigt smittsam luftvägsinfektion
 • Vaccin ges i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn vid följande tidpunkter:
  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år
  • årskurs 8-9
 • Tre vaccindoser skyddar 80-85 procent mot sjukdomen
finns i

Meningokocker

 • Kan orsaka en allvarlig sjukdom, ibland med mycket snabbt förlopp
  och dödlig utgång
 • Vaccination rekommenderas till personer med sjukdomstillstånd som medför en ökad risk att insjukna i invasiv meningokockinfektion
 • Vaccination krävs inför Hajj, pilgrimsfärden till Saudiarabien
finns i

Mässling

 • Är en mycket smittsam allvarlig sjukdom
 • Vaccinet ges vid följande tidpunkter:
  • 18 månaders ålder
  • Årskurs 1-2
 • Vaccination inför resa rekommenderas generellt från 9 månaders ålder, men på speciell indikation kan man vaccinera redan från 6 månaders ålder
finns i
 • MMR
 • MPR

Polio

 • Vaccinet ges vid följande åldrar:
  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år
 • Vid resor till länder där polio förekommer bör barn vara grundvaccinerade innan resan och vuxna fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om det har gått tio år sedan den senaste dosen
 • Vaccin skyddseffekt är nästan 100%
finns i

Påssjuka

 • Påssjukevirus angriper körtelvävnad, i första hand spottkörtlarna 
 • Vaccinet ges vid följande tidpunkter:
  • 18 månaders ålder
  • Årskurs 1-2
 • Skyddseffekt: En dos MPR-vaccin ger ca 95% skydd mot påssjuka.
 • Två MPR-doser krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna
finns i
 • MMR
 • MPR

Röda hund

 • Sjukdomsbilden karakteriseras annars av en lindrig övre luftvägsinfektion och ett hudutslag
 • MPR-vaccinet ges med två doser vid följande tidpunkter:
  • 18 månaders ålder
  • Årskurs 1-2
 • Två MPR-doser krävs för ett långvarigt skydd mot alla tre sjukdomarna
finns i
 • MMR
 • MPR

Stelkramp

 • Stelkramp (tetanus) är en mycket allvarlig sårinfektion som obehandlad ofta leder till döden
 • Vaccinationen ges vid följande tidpunkter:
  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 5 år
  • Årskurs 8-9
 • Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år
 • Skyddet mot stelkramp är mycket gott efter grundvaccination
finns i
här finns vi

Saltsjökliniken

Ormingeplan 3

Saltsjö Boo

13230

 
E-post är miljövänligt
 
ring oss

Vardagar 8:15 - 19
Lördagar 10 - 16
Söndagar 11 - 16