Fibromyalgi

Fibromyalgi är en störning som kännetecknas av utbredda muskuloskeletala smärtor tillsammans med trötthet, sömn, minne och humörproblem. 
Symtom börjar ofta efter en händelse, såsom fysiskt trauma, kirurgi, infektion eller betydande psykologisk stress. I andra fall ackumuleras symtomen gradvis med tiden utan en enda utlösande händelse.