Ebola virusinfektion

Ebolavirus kan orsaka blödande feber. Dessa kännetecknas av svår blödning (blödning), organsvikt och i många fall dödsfall. Virusen är infödda i Afrika, där sporadiska utbrott har inträffat i årtionden.
Ebolavirus lever i djurvärdar. Människor kan få virusen från infekterade djur. Efter den första överföringen kan virusen spridas från person till person genom kontakt med kroppsvätskor eller orena föremål som infekterade nålar.