Hem » SmartLab » Kategori » Drog

Bältros kan du få ändå!

dropin

Dags för TBE vaccin!

dropin

20% Rabatt på Botox

Kampanj

Kikhosta vaccin till gravida

dropin

Drog

Salatsjökliniken samarbetar med Karolinska Universitetslaboratoriet, Unilabs och Synlab.

B = Blod
f = Fastande
P = Plasma
S = Serum
Sa = Saliv
U = Urin

A

 • Amfetamin/Ecstasy, screening, Sa
 • Amfetamin/Ecstasy, screening, Sa, akut
 • Amfetamin/Ecstasy, screening, U
 • Amfetamin/Ecstasy, verifiering, Sa
 • Amfetamin/Ecstasy, verifiering, U
 • Anabola androgena steroider
 • Anabola androgena steroider, U
 • Anabola androgena steroider, U, akut
 • Amfetamin/Ecstasy, screening, saliv
 • Amfetamin/Ecstasy, screening, U
 • Amfetamin/Ecstasy, screening, U
 • Amfetamin/Ecstasy, verifiering, saliv
 • Amfetamin/Ecstasy, verifiering, U
 • Amfetamin/Ecstasy, verifiering, U
 • Amfetamin/Ecstasy, verifiering, U, akut

B

 • Barbiturater, screening, U
 • Barbiturater, verifiering, U
 • Bensodiazem screening, Sa, akut
 • Bensodiazepin, screening, Sa
 • Bensodiazepin, screening, U
 • Bensodiazepin, verifiering, Sa
 • Bensodiazepin, verifiering, U
 • Buprenorfin, screening, U
 • Buprenorfin, verifiering, U

C

 • Cannabis screening, Sa, akut
 • Cannabis, screening, Sa
 • Cannabis, screening, U
 • Cannabis, verifiering, Sa
 • Cannabis, verifiering, U
 • Cannabis, verifiering, U

D

 • Dextropropoxyfen, screening, U
 • Dextropropoxyfen, verifiering, U
 • Drogtest saliv Greiner Bio-one, Bägare och extraktionsrör, blå kork
 • Drogtest saliv Greiner Bio-one, Överföringsrör, orange kork
 • Drogtest, luft

E

 • Etylglukuronid, screening, U
 • Etylglukuronid, verifiering, U

F

 • Fencyklidin, screening, U
 • Fencyklidin, verifiering, U
 • Fosfatidyletanol 16:0/18:1, B

G

 • GHB, screening, U
 • GHB, verifiering, U

H

 • Heroin/Morfin screening, Sa, akut Heroin/Morfin, screening, Sa
 • Heroin/Morfin, screening, U
 • Heroin/Morfin, verifiering, Sa
 • Heroin/Morfin, verifiering, U

K

 • Kiral kvot l/d-amfetamin, U
 • Kiralt amfetamin i U
 • Kokain, screening, Sa
 • Kokain, screening, U
 • Kokain, verifiering, Sa
 • Kokain, verifiering, U
 • Kreatinin, U

L

 • LSD, screening, U
 • LSD, verifiering, U
 • Läkemedel, U

M

 • Metadon, screening, U
 • Metadon, verifiering, U
 • Metamfetamin i Sa, verifiering
 • Metamfetamin, screening, Sa
 • Metamfetamin, screening, Sa, akut

O

 • Oxikodon, screening, U
 • Oxikodon, verifiering, U

S

 • SPICE-metaboliter, screening, U
 • SPICE-metaboliter, verifiering, U
 • SPICE-substanser i U

T

 • Tramadol, screening, Sa
 • Tramadol, verifiering Sa
 • Tramadol, screening, U
 • Tramadol, verifiering, U

U

 • Urinmugg med tempremsa
 • Utandningskit
 • Utökad drogtest, Sa

V

Växt-och svampdroger, U

We use cookies to personalise content, to provide new features and to analyse our traffic. We also use the data for analytics purposes. View more
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active
WhatsApp Image 2021-04-12 at 20.53.43

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Saltsjökliniken/Läkartorget AB 1 Oktober 2020 För Saltsjökliniken/Läkartorget AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. Personuppgiftsansvarig För de behandlingar som sker inom Saltsjökliniken/Läkartorget AB:s verksamhet är Läkartorget AB personuppgiftsansvarig. (556849-1376 Ormingeplan 3, 13230 Saltsjö Boo). Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför? Vi behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter, samt uppgifter som du gett om närmast anhörig. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter för att uppfylla regler i enligt med PUL. Personuppgiftsbiträden I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller elektroniska journalsystem. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering. Hur länge sparar vi dina personuppgifter? Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år. Vad är dina rättigheter som registrerad? Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering. Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter. Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta admin@saltsjokliniken.se som är ansvarig för personuppgiftsfrågor. Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen.

Ormingeplan 3

132 30

Saltsjö Boo

Mån - Fre 10:00 - 19:00

Lör 11:00 - 16:00

Sön 11:00 - 16:00

Kontakta oss:

Tel 0700 700 424

info@saltsjokliniken.se

© Saltsjökliniken. All Rights Reserved 2020-2022
Save settings
Cookies settings