Djup ventrombos

Djup venetrombos (DVT) uppstår när en blodpropp (tromb) bildas i en eller flera av de djupa venerna i kroppen, vanligtvis i benen. Djup ventrombos kan orsaka benvärk eller svullnad, men kan också uppstå utan några symtom.