diTekiBooster
300 :-

 diTekiBooster är ett vaccin som ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta (pertussis). Du får diTekiBooster endast om du redan har vaccinerats mot difteri, stelkramp och kikhosta.