DIC

Disseminerad intravaskulär koagulation (DIC) är ett tillstånd där små blodproppar utvecklas genom blodomloppet och blockerar små blodkärl. Den ökade koaguleringen tömmer trombocyterna och koagulationsfaktorer som behövs för att kontrollera blödningen och orsakar kraftig blödning.