Diabetes

Diabetes avser en grupp sjukdomar som påverkar hur din kropp använder blodsocker (glukos). Glukos är avgörande för din hälsa eftersom det är en viktig energikälla för cellerna som utgör dina muskler och vävnader. Det är också din hjärnas huvudsakliga bränslekälla.
Den bakomliggande orsaken till diabetes varierar beroende på typ. Men oavsett vilken typ av diabetes du har kan det leda till överskott av socker i blodet. För mycket socker i blodet kan leda till allvarliga hälsoproblem.