Cirros

Cirros är ett sent stadium av ärrbildning (fibros) i levern orsakad av många former av leversjukdomar och tillstånd, såsom hepatit och kronisk alkoholism.
Varje gång din lever skadas - vare sig av sjukdom, överdriven alkoholkonsumtion eller annan orsak - försöker den reparera sig själv. I processen bildas ärrvävnad. När cirros utvecklas bildas fler och fler ärrvävnader, vilket gör det svårt för levern att fungera.