Kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom (CFS) är en komplicerad sjukdom som kännetecknas av extrem trötthet som varar i minst sex månader och som inte helt kan förklaras av ett underliggande medicinskt tillstånd. Tröttheten försämras med fysisk eller mental aktivitet, men förbättras inte med vila. Andra karakteristiska symtom inkluderar: Sömn som inte är uppfriskande. Svårigheter med minne, fokus och koncentration. Yrsel som förvärras när man går från att ligga eller sitta till att stå.