Cancer

Cancer avser vilken som helst av ett stort antal sjukdomar som kännetecknas av utvecklingen av onormala celler som delar sig okontrollerat och har förmågan att infiltrera och förstöra normal kroppsvävnad. Cancer har ofta förmågan att spridas i hela kroppen.
Cancer är den näst största dödsorsaken i världen. Men överlevnadsgraden förbättras för många typer av cancer tack vare förbättringar av cancerscreening och cancerbehandling.