Autoimmuna sjukdomar

Din kropps immunsystem skyddar dig mot sjukdomar och infektioner. Men om du har en autoimmun sjukdom attackerar ditt immunsystem friska celler i kroppen av misstag. Autoimmuna sjukdomar kan drabba många delar av kroppen.
Till höger är en lista med exempel på autoimmuna störningar. Välj ett ämne för mer detaljerad information, inklusive laboratorietester relaterade till tillståndet.