Astma

Astma är ett tillstånd där dina luftvägar smalnar och sväller och kan producera extra slem. Detta kan göra andningen svår och utlösa hosta, ett visslande ljud (väsande andning) när du andas ut och andfåddhet.

1149 :-