Alzheimers

Alzheimers sjukdom är en progressiv sjukdom som får hjärnceller att slösa bort (degenereras) och dö. Alzheimers sjukdom är den vanligaste orsaken till demens - en kontinuerlig nedgång i tänkande, beteendemässiga och sociala färdigheter som stör människans förmåga att fungera självständigt.

799 :-