Övriga vaccin

Bältros

 • Sjukdomen ger vanligen smärta och utslag i form av blåsor
 • Vaccin mot bältros kan ges till personer som är över 50 år
Lorem ipsum

Influensa

 • Influensa ger vanligen feber, hosta och ont i kroppen.
 • Smittsamheten är mycket stor med risk att bli allvarligt sjuka.
Finns i
 • Vaxigrip Tetra

HPV

 • HPV betyder vårtvirus hos människa
 • HPV-vaccin erbjuds alla barn i årskurs 5.
finns i
 • Gardasil 4
 • Gardasil 9

Malaria

 • Sjukdomen ger vanligen periodvis återkommande feber och frossa varannan eller var tredje dag
 • Man ska skydda sig mot malaria genom att ta förebyggande läkemedel vid resa till område med hög risk
finns i
 • Lorem ipsum
 • Ac vehiclur
 • Dignissim porttitor
 • Amet placerat dui
 • Donec mollis vel arcu
 • Sed dictum sapien

Pneumokocker

 • Det är en av de viktigaste orsakerna till lunginflammation
 • Det finns två typer av pneumokockvaccin:
  • Konjugatvaccin
  • Polysackaridvaccin
 • För konjugatvaccin:
  • 3 månader + 5 månader + 12 månader
  • 3-dosschema gäller för barn under 1 år. Barn i åldern 12-23 månader rekommenderas två doser. Barn i åldern 2-5 år vaccineras med en (PCV13) eller två doser (PCV10) beroende på vaccin. Kompletterande vaccination mot pneumokocker ska erbjudas alla barn upp till 6 års ålder.
 • För Polysackaridvaccin: rekommenderas till barn över två år och vuxna med sjukdomar och tillstånd som ger högre risk för allvarlig pneumokockinfektion samt personer som är 65 år och äldre
Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Ac vehiclur
 • Dignissim porttitor
 • Amet placerat dui
 • Donec mollis vel arcu
 • Sed dictum sapien

Rabies

 • En sjukdom som finns hos djur. Den kan överföras från många djurarter till människor
 • Vaccination rekommenderas personer som löper ökad risk att exponeras för rabiesvirus
 • Då rabies ofta har en lång inkubationstid kan man förhindra sjukdom genom att omedelbart efter smittillfället vaccinera och ge immunglobulin  
 • Aktuellt vaccin har bra skyddseffekt, men undvik ändå alltid onödig kontakt med djur
finns i
 • Rabipur

TBE

 • TBE orsakas av ett virus som tillhör gruppen flavivirus. Värddjur är främst gnagare
 • Människan smittas genom bett av fästingar, och de flesta fallen ses under sommaren och hösten
finns i
 • Encepur
 • FSME

Vattenkoppor

 • Det virus som orsakar vattkoppor och därefter kan orsaka bältros, varicella-zostervirus, tillhör gruppen herpesvirus. 
 • Herpesvirus utmärker sig bland annat av att virus efter den primära infektionen ligger latent i kroppen och kan reaktiveras senare i livet.
 •  Vattkoppor smittar från person till person främst via luften runt den som är sjuk. Smittsamheten är mycket hög redan någon till några dagar innan de vätskefyllda blåsorna uppstår
finns i
 • Lorem ipsum
 • Varilrix
 • Varivax

Depo-medrol

 • Depo-Medrol innehåller metylprednisolon och tillhör en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider. 
 • Kortikosteroider produceras naturligt i kroppen och motverkar och dämpar allergiska besvär, inflammationer och reumatiska besvär.
finns i
 • Depo-medrol
här finns vi

Saltsjökliniken

Ormingeplan 3

Saltsjö Boo

13230

 
e-post är miljövänligt
 
ring oss

Vardagar 8:15 - 19
Lördagar 10 - 16
Söndagar 11 - 16